Kaiserliche Marine
Megas doux  Nikolaos Chrysaphis
Megas droungarios  (unbesetzt)
Amiralios  Gennadios Psellos
Topoteretes ton ploimon  (unbesetzt)
Droungarokomes  (unbesetzt)
Nauarchos  (unbesetzt)
Bandophoros  (unbesetzt)
Protokarabos  (unbesetzt)
Proreus  (unbesetzt)
Protelates  (unbesetzt)
Kopelates  (unbesetzt)

 www.byzantinisches-reich.eu