Reichsverwaltung
Logothetes tou dromou  (unbesetzt)
Logothetes ton oikeiakon  (unbesetzt)
Logothetes tou genikou  Diokles Phokas
Logothetes tou stratiotikou  Gregorios Monomachos
Logothetes tou eidikou  Davin al-Isfahani
Protoarchitektonas tes Rhomaikes Autokratorias  Konstantinos Phokas
Protonotarios  Ioustinianos Doukas
Antigonos Machoneos
Megas chartoularios  Ioulianos Psellos
Chartoularios  Herakleios Botaneiates
Martinos Choumnos
Protomandator  (unbesetzt)
Mandator  (unbesetzt)
Katepano von Italien  Anastasios Tornikios
Strategos von Anatolikon (unbesetzt)
Strategos von Makedonia (unbesetzt)
Strategos von Opsikion (unbesetzt)
Strategos von Urbicaria (unbesetzt)

 www.byzantinisches-reich.eu